Imprimer cet article

Commenter cet article

 
English | Français | Deutsch | Español | 日本語
战乱中的孩子
· 时间: 2009-11-17 ·
 
2009年6月15日,在索马里首都摩加迪沙市郊一个难民营的临时学校,一个女孩正在上课。新华社/法新
我要打印 我要纠错

   上一页   2   3   4   5   6   7   8   9   10   下一页  

 
北京周报中文网络编辑部 地址:北京市西城区百万庄大街24号 电话:010-68996265
邮政编码:100037     电子信箱:cn@bjreview.com.cn
发行部:010-68310644 68995807 电子信箱:circulation@bjreview.com.cn